Wednesday, May 22, 2013

For skandinaviske lesere (For Scandinavians)

Er det noen skandinaver som ville være interessert i tekst på norsk?

Jeg kan i den grad jeg har tid godt skrive innlegg på norsk og kanskje oversette noe av det jeg finner på engelsk som kunne være av interesse.

Men de fleste forstår vel engelsk ganske godt nå for tiden? Slik var det ikke før, men nå er det virkelig nye tider!

No comments:

Post a Comment