Thursday, December 13, 2012

Are ID researchers making progress? 

To me, Darwinism is like bad money. It becomes an intellectual vice. People are always looking for natural selection to generate random mutation, the way they are always trying to pass on the likely-bogus G-bill (when they are not out looking for the lucky strike). (Denyse O'Leary, uthevelsen er gjort av meg.)
Tittelen er Denyse's og fremstår for meg som en stor vits. Les mere her av hva hun skrev på Dembski's blog, Uncommon Descent. Denyse, som gjerne med god grunn blir omtalt som Densye vare en tid en fast leverandør av stoff til UcD, jeg vet ikke om hun på noen måte var 'ansatt', hun er en kanadisk journalist,  og det siste jeg hørte var at Dembski skriver på en bok sammen med henne. Det viser jo hvor lavt han har sunket når han overhodet innlater seg med en så åpenbart inkompentet person.


Må man ikke være mere enn middels influert av religiøse overbevisninger for å godta det som kommer fra Discovery Intstitute, Dembski, Behe m.f.l? Hvor blir det av forskningsresultater, fakta i stedet for håpløs retorikk, krumspring og lurendreierier? Verden vil bedras, det er den eneste forklaring jeg har på det.

No comments:

Post a Comment